• אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה. הצטרפות לקבוצת "כלכלה של כולנו" הינה הצהרת כוונות כללית על נכונות להעברת כספים למסלולים "כשרים חברתית" ואינה מהווה התחייבות. היא מהווה
  לקריאה נוספת
 • בבסיס הגישה של "השקעה אחראית" עומד העיקרון של מתן ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים במכלול שיקולי ההשקעה. הדעה היא, שאין די בבחינת הביצועים הפיננסים כדי
  לקריאה נוספת
 • "כלכלה של כולנו" פועלת להקמת מסלולי "השקעה אחראית" באחד מהגופים המוסדיים הקיימים. בשלב הראשון מתבצעות שלוש פעולות במקביל: הגדלת קבוצת העמיתים הפוטנציאליים גיבוש תשקיף המייצג
  לקריאה נוספת
 • אנו מאמינים כי על הגופים המוסדיים- המנהלים את כספי הפנסיה שלנו- לתת ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים בתהליך קבלת החלטות ההשקעה. ה"תספורות" המבוצעות חדשות לבקרים
  לקריאה נוספת
 • אנו מאמינים כי על הגופים המוסדיים- המנהלים את כספי הפנסיה שלנו- לתת ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים בתהליך קבלת החלטות ההשקעה. ה"תספורות" המבוצעות חדשות לבקרים
  לקריאה נוספת
 • בבסיס הגישה של "השקעה אחראית" עומד העיקרון של מתן ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים במכלול שיקולי ההשקעה. הדעה היא, שאין די בבחינת הביצועים הפיננסים כדי
  לקריאה נוספת
 • "כלכלה של כולנו" פועלת להקמת מסלולי "השקעה אחראית" באחד מהגופים המוסדיים הקיימים. בשלב הראשון מתבצעות שלוש פעולות במקביל: הגדלת קבוצת העמיתים הפוטנציאליים גיבוש תשקיף המייצג
  לקריאה נוספת
 • אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה. הצטרפות לקבוצת "כלכלה של כולנו" הינה הצהרת כוונות כללית על נכונות להעברת כספים למסלולים "כשרים חברתית" ואינה מהווה התחייבות. היא מהווה
  לקריאה נוספת

שותפים לדרך

מרכז אדווהישראל יקרה לנוהעמותה לכלכלה בת קיימא