מכשירי חיסכון מומלצים

חיסכון

אחד המאפיינים הבולטים של המין האנושי הוא היכולת להיערך לעתיד. אחת הדרכים הנפוצות, והמומלצות, היא חיסכון. כדי להפיק את מלוא התועלת האפשרית חשוב לבחור נכון את המוצר הפיננסי שיתאים לצרכים הספציפיים – ובעמוד זה תמצאו 3 המלצות.

פוליסת חיסכון

פוליסות החיסכון הן מוצרים המוצעים ע"י בתי השקעות, חברות ביטוח וגם חברות אשראי נבחרות. זהו מוצר יחסית לא מוכר, וחבל, שכן יש לו מספר יתרונות משמעותיים. 

היתרון הראשון הוא נזילות מלאה – ניתן להשתמש בכספים שנחסכו, לכל מטרה שהיא, בכל נקודת זמן. יתרון שני הוא האפשרות לשנות את מסלול ההשקעה מבלי שהדבר ייחשב כאירוע ויחויב בתשלום מס. דמי ניהול נמוכים למדי ותשואות גבוהות משלימים מוצר שמניב תועלת רבה מאוד, ועוד כדאי לדעת שניתן לקבל הלוואה על חשבון הכספים שנחסכו וכך להשתמש במשאב זה לא "רק" בעתיד אלא גם בהווה.

קופת גמל להשקעה

מוצר חיסכון מצוין, בעיקר לאוכלוסייה היחסית מבוגרת – נשים וגברים המתקרבים לגיל 60. הסיבה לכך היא שאחרי גיל 60 ישנו פטור מתשלום מס רווחי הון, כך שכל הרווח נשאר בידי החוסכים והחוסכות שלא נאלצים לחלוק אותו עם המדינה. קופות הגמל להשקעה מניבות תשואה שנתית ממוצעת של 5-6% (בנטרול התנודתיות, כלומר כשמבצעים את החישוב לאורך מספר שנים). במוצר זה ישנה תקרת הפקדה שנתית – כ-71,000 ₪. קופות הגמל משקיעות את הכספים של החוסכים והחוסכות במסלולים שונים, וכדי לבחור מסלול אופטימלי יש להתייחס גם לתשואה וגם למדד שארפ שבוחן את היחס שבין תשואה לבין רמת סיכון.

קרן השתלמות

למרות השם, קרן השתלמות לא מיועדת למטרות השתלמות בלבד – אלא לכל מטרה שהיא. גם במוצר חיסכון זה מוענקת ההטבה יקרת הערך של פטור ממס רווחי הון. התנאי למימוש הטבה זו הוא משיכת הכספים אחרי 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן (או אחרי 3 שנים, אם המימוש הוא למטרת לימודים מקצועיים). כמו כן ניתן ליהנות מההטבה אחרי שעוברים את גיל 60 בלי קשר למשך החיסכון. עוד הטבת מס היא שכל הפקדה לקרן השתלמות מהווה הוצאה מוכרת, עד לתקרה מסוימת, גם לשכירים וגם לעצמאים.