מחשבון לחישוב משכנתא

מחשבון לחישוב משכנתא

הקלות שונות הוגדרו במהלך השנים על ביצוע פרויקט בינוי – פינוי, אשר מסייעים בידי כל הגורמים להוציאו אל הפועל:

  • הורדת הרף אשר נדרש למטרת ביצוע של תביעת נזיקין מול דייר שמסרב להתפנות: כיום רף ההסכמות שיש בהן צורך עבור תביעה של פיצויים מול דייר סרבן הוא 66 אחוז. זאת על מנת להתמודד עם מצבים בהם תכניות לביצוע פינוי – בינוי אינן יוצאות לפועל בשל דייר סרבן אחד או כמה, ללא הגיון סביר.

עמדת הכוח שיש לדייר אינה רלוונטית יותר. כלומר, לא ניתן לבצע סחיטה של מיעוט דיירים המונע מרוב הדיירים לקדם את העסקה. אם קיימת הסכמה של כשמונים אחוז מכלל הדיירים במקום מסוים המוגדר כאזור מועד פינוי – בינוי, הם יכולים, על פי חוק, לתבוע את הדייר שמסרב בגין נזק שנעשה בשל הסירוב שלו.

אפשרות נוספת שעומדת בפני הדיירים במקרה זה הוא מינוי של שמאי (במקרים של סכסוכים וחילוקי דעות בין הדיירים הסרבנים לבין הדיירים שמעוניינים). הסיוע יכול להחיש את קבלת ההחלטה, השמאי יעזור לגבש הכרעה בתחום הכלכלי כדי לסייע למנוע את הדרך אל בית המשפט.

  • הקלות נוספות כדי לקדם את הפרויקט הינם: תיקון חוק מקרקעין שלפיו נדרשת ההסמכה של כל הדיירים. כעת יכול מפקח על מקרקעין לכפות ביצוע עסקה אם אושרה על ידי שמונים אחוז של בעלי הדירות בבניין מגורים.
  • תיקון נוסף הוא פטור ממס ההשבחה על מכירת זכות בנייה ליזם . על מנת שפטור זה יתקיים, הוא חייב לעמוד בתנאי גודל ועלות מסוימים: הדירה החדשה לא תעלה על שטח הדירה הישנה ביותר מ- 25 מ"ר ושוויה לא יעלה על סכום הקבוע בחוק בתוספת של התשלום על השכירות עבור תקופת המגורים בזמן ההריסה והבנייה המחודשת. הפטור חל על דירה אחת בבית המגורים באזור (אחת שנהרסת ואחת חדשה).

התיקון מעניק העדפה לאזורים בפריפריה של הערים המרכזיות. במקרה זה יתכן קבלת פטור עבור שתי דירות, אך הסבירות לביצוע של פטור זה היא נמוכה בשל העדפה נמוכה יותר של בנייה באזור בו ערך הדירות נמוך. על כל פנים, הדירה חייבת להיות מוכחת כשייכת לבעליה במשך שנתיים לפני ההסכם ולא הועברה אליו ללא תמורה בפטור המס.

מטרת כל תיקוני החוק היא לסייע ולקדם את ביצוע פרויקט בינוי – פינוי, להקל ולעודד את ההתקשרויות בין הדיירים והיזמים לשיתוף פעולה מלא ולעזור במצבים שעלולים לעקב את הפרויקט. יחד עם זאת עדיין קיימים קשיים והתהליך נחשב מורכב וארוך.

במידה ואתם לפני השקעה בפרויקט מומלץ בחום להיעזר במחשבון לחישוב משכנתא או במחשבון למחזור משכנתא קיימת