התקנת מערכת סולארית – דגשים חשובים

היתרונות המשמעותיים של מקורות אנרגיה מתחדשים, ובפרט חשמל מהשמש, מובילים לביקוש הולך וגדל למערכות סולאריות. באופן טבעי אחד השלבים החשובים ביותר בהפקת מלוא התועלת האפשרית מפתרון מתקדם זה הוא התקנת המערכת. בעמוד זה תמצאו את הדגשים העיקריים של תהליך התקנת מערכת סולארית.

סקירת האפשרויות

השלב הראשון בדרך למערכת סולארית שמפיקה חשמל מהשמש ומניבה רווח נאה לבעליה הוא סקירת האפשרויות. לשם כך נדרשת בחינה מדוקדקת של השטח המיועד למטרה זו, כמובן ע"י איש מקצוע מנוסה. בהתאם לגודל השטח, מידת החשיפה לקרני השמש, מבנה הגג או השדה ופרמטרים נוספים ניתן לחשב את פוטנציאל התפוקה של סוגי מערכות שונות, ולמעשה להבין אם יש היתכנות אמיתית לרווח בזכות התקנת מערכת סולארית.

תכנון התקנת מערכת סולארית

אם ישנו פונציאל לרווח, השלב הבא הוא תכנון מוקפד של המערכת. בפרט נקבע סוג הפאנלים שירכיבו את המערכת הסולארית, נקבע סוג ממירי המתח שיתרגמו את האור לחשמל, תיבחר שיטת ההתקנה הנכונה ביותר בהתאם לתנאים הסביבתיים ותיבנה תוכנית עבודה, כולל הפעולות השונות הנדרשות לצורך הכנת השטח להתקנה.

קבלת היתר

במקביל לתכנון יש צורך להתנהל מול ועדת תכנון ובנייה של הרשות המקומית שבשטחה נמצא המבנה בו יותקנו הפאנלים הסולאריים. התקנת מערכת סולארית מחייבת היתר בנייה בכל מקרה שבו מדובר על מערכת עם תפוקה של יותר מ-50 קילוואט. בדרך כלל הוועדות מאשרות את הבקשות למערכות הסולאריות, אבל חשוב כמובן להקפיד על הגשת הבקשה בהתאם לכל הנהלים.

גוף נוסף שמתנהלים מולו הוא חברת החשמל, שמסייעת לוודא שההתקנה תתבצע באופן מקצועי ובטוח.

התקנה ובדיקה

התקנת מערכות סולאריות אורכת ברוב המקרים מספר ימים. חברה אחראית מתייחסת עם מלוא תשומת הלב לכל פרט ופרט, והדגש העיקרי בהתקנה הוא זהירות ולאו דווקא מהירות – כך שאור השמש יומר לחשמל בבטחה וללא כל חשש. בסיום ההתקנה תתבצע בדיקה מקיפה של כלל רכיבי המערכת ושל התפקוד שלה, הן ע"י המתקינים והן ע"י נציגי חברת החשמל.

לאחר שהבדיקות מושלמות בהצלחה, בעל המערכת נרשם כיצרן חשמל, המערכת מחוברת לרשת החשמל – וניתן האות להפעיל את הפאנלים הסולאריים ולהתחיל ליהנות מחשמל מהשמש.