זכיינות – מי מרוויח מזה?

זכיינות הינה דרך עסקית אשר בהתאם לה חברה מזכה מעניקה לחברה או לאדם פרטי את הזכות לעשות שימוש במותג ובסימני מסחר אשר ברשותה, בשם אשר הולך לפניה ובדרכים עסקיים מוכחים אשר היא אגרה, למען המטרה של מכירה של שיות או מוצר.  זכיינות תוענק בדרך של תשלום עבורה ולרוב גם בעד אחוז מסוים מהמחזור העסקי או מהרווח שלהם. הזכיין לא יכול לערוך התקשרות בשם החברה אשר מזכה ואינו יכול להתקשר בצל המותג בצורה אשר תסטה מהרשות אשר תינתן לו בחוזה. הבעלות הקניינית במותג ובסימן המסחר תישאר בידיה של החברה המזכה. החברה המזכה בדרך כלל תמשיך להציג לזכיין כל מיני אילוצים, לשם קבלה של הזיכיון, לרבות – לימות התמחות, לימוד הדרך העסקית, השקעה בשיווק וכיוצא בזה.

מה הם היתרונות של זכיינות עבור זכיין?

  • בלבדיות בייצוג – במידה והוסכם הנושא בין שני הצדדים, ניתנת בידי הזכיין האפשרות ליהנות מן אפקט של בלבדיות בייצוג המזכה בתחום גיאוגרפי ספציפי, יש בזה כדי להמעיט במידה ניכרת את ההזדמנות של פגישה עם מתחרה רב עוצמה.
  • הקטנה של הסיכון העסקי – בשל העובדה ששמה של החברה הולך לפניה והיא כבר הוכיחה את עצמה בהיבט של יחס לאיכות של המוצר ודרכים של מכירתו. כמו כן, הזכיין לא נדרש להתמודד בעצמו עם ליקויים אשר הוא עומד להיתקל בהן, אלא מוענקת לו תמיכה מקצועית קבועה מצד החבה לכל שלב של זכיינות.
  • אפקטיביות ומהירות של בניית חברה חדשה – החברה המזכה מעניקה אינפורמציה, אשר תעזור לזכיין בהיבט של מציאת מהיקום ראוי לחברה שלו, גיוס של עובדים והנחייתם וקנייה של הציוד הנדרש, אלו ייתנו בידו הרצה מהירה של החברה בראשית בנייתה. הדרך של הצורך בבנייה של שם גובה הרבה מחיר מהחברה החדשה, ואילו היא תיהנה כבר בראשית דרכה מהמוניטין אשר צברה החברה אשר מזכה.

מה הם היתרונות של זכיינות עבור החברה המזכה?

  • דרך זו תיתן בידי החברה המזכה היתכנות של גדילה מהירה והתרחבות, תוך השקעה של מעט מאמץ, שכן סניפי החברה החדשה ייבנו על חשבון הזכיין.
  • זכיינות ממעיטה בסיכון העסקי עבור החברה המזכה, מכיוון שהזכיין הוא שמספק את רוב ההשקעה בפיתוח של החברה.